The Force Alliance - Magyar Galaktikus Fan Klub

Klubtagság

A tagság létesítésének menete: tagságra jelentkezni írásban lehet a jelentkezem@theforcealliance.hu (galacticfanclub@gmail.com) email címen.

A jelentkezésnek tartalmaznia kell a jelentkező nevét, születési idejét, lakcímét (a klubkártya postázáshoz), email címét és pár sorban miért szeretne csatlakozni a Klubhoz. A jelentkező a felvételről válasz email-ben kap tájékoztatást. A klubkártya ingyenes. Ha nem igényelsz Klubkártyát ezt a jelentkezésnél mindenképpen jelezd!

A Klub tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja a Klub Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a Klub munkájában.

A tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – a Klub Elnöksége dönt.

Tagsági jogviszony létesítése:
Klub tagságra jelentkezni írásban lehet a jelentkezem@theforcealliance.hu vagy a galacticfanclub@gmail.com email címen.

A klubtagságba jelentkezésnek tartalmaznia kell a jelentkező nevét, születési idejét, lakcímét (a klubkártya postázáshoz), email címét és pár sorban miért szeretne csatlakozni a Klubhoz. A jelentkező a felvételről válasz email-ben kap tájékoztatást. Ha valamelyik adat elmarad a jelentkezés érvénytelen és a klubba nem nyer felvételt a jelentkező. A Klubtagsági kártya szabályzatát lentebb lehet olvasni.

A Klub tagjának jogai:
– részt vehet a Klub tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a Klub működésével kapcsolatban;
– ajánlásokat tehet a Klubot érintő kérdések megtárgyalására;
– felvilágosítást kérhet a Klub tevékenységéről, amelyre a Klub 30 napon belül köteles választ adni;
– 18. életévének elérése után választhat, illetve választható a Klub ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire;
– indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;
– betekinthet a Klub nyilvántartásába;
– a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.

A Klub tagjának kötelességei:
- a Klub tagja köteles a jelentkezési adatiban lévő változást jelenteni a vezetőség felé email-ben 15 napon belül.
- a Klub tagja köteles a Klub céljainak megvalósítását elősegíteni, ennek megfelelően nyilatkozni bármilyen médiában
- a Klub tagja köteles a LucasFilm Ltd. iránymutatásait betartani a Klub rendezvényein melyekről a Klub rendezvényért felelős személyei tájékoztatják a tagot
- a Klub tagja köteles a Klub céljait, irányelveit követni, s ha nem ért azokkal egyet jelezheti a vezetőség felé vagy megszüntetheti tagságát
A teljes szabályzatot mindenki által elérhetővé tesszük!

KLUBKÁRTYA SZABÁLYZAT GY.Í.K.

Ki jogosult a TFA-Magyar Galaktikus Fan Klub Klubkártyára?
A TFA-MGFK Klubkártyára és az általa nyújtott kedvezmények igénybevételére jogosult az a személy, aki elfogadja a kártya szabályzatát és a Klub tagja, tisztségviselője

Hogyan igényelheted a Klubkártyádat?
A Klubhoz való csatlakozásoddal automatikusan igényled a Klubkártyádat.
Ha nem szeretnél kártyát a jelentkezésedben ezt mindenképp jelezd.

Hol és mikor veheted át a Klubkártyádat?
A kártyát postán juttatjuk el részedre. Ha van rá lehetőség, akkor rendezvényeinken előre egyeztetve is átveheted.

Mire jó a Klubkártya?
A Klubkártya birtokosai a Csillagok Háborújával kapcsolatos hasznos kedvezményeket és segítségeket vehetnek igénybe.

Meddig érvényes a Klubkártya?
A kártya határozatlan ideig érvényes.

Mit tegyél ha a Klubkártya érvényessége lejárt?
A kártya érvényessége nem jár le ! Ha elfelejtenéd meghosszabbítani, akkor sincs gond mert nincs érvényességi ideje.

Megszüntethető a tagság?
Ha szeretnéd megszüntetni a tagságot, akkor jelezd ezt a info@theforcealliance.hu címen és a kártyát letiltjuk.

Mit tegyél ha elveszítetted a kártyádat?
Az elveszett kártyát 500 Ft/db áron tudjuk pótolni. Kérjük vigyázz rá! További információ: info@theforcealliance.hu